Inför besöket

Innan behandlingen vill Vi be dig fylla i en hälsodeklaration. Du kan skriva ut blanketten här och fylla i innan du kommer till oss, eller så kan du fylla i den på plats i salongen.

Hälsodeklarationen ska fyllas i eftersom Vi inte vill äventyra din hälsa vid till exempel sjukdom eller liknande. Vi har tystnadsplikt och det som sägs och skrivs stannar här, även journaler och hälsodeklarationer.

Vi är patient- och ansvarsförsäkrade.

Du bör undvika massage vid:

 • Feber och infektioner
 • Uttalad benskörhet
 • Tidig graviditet(0-3 mån)
 • Akuta skador:
  • Frakturer
  • Tumörer
  • Diskbråck
  • Blodpropp
  • Blödarsjuka

När du är under läkarbehandling: Kontakta din läkare innan du bokar tid för behandling.

Inför besöket